กิจกรรมปลูกต้นไม้คืนผืนป่าเชียงดาว

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 พนักงาน บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด สาขาเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนผืนป่าเชียงดาว ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 02030405060708091011121314