ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด, Technical Team Co.,Ltd. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544 โดยกลุ่มวิศวกรคนไทยที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการพลังงาน การบริการด้านการสำรวจ การตรวจวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานในอาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม โดยทางบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A หมายเลข 947 กับกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะดำเนินงานทางด้านวิศวกรรม

  • รับเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรม และรับออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม
  • บริการตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมและบ้านที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ
  • บริการตรวจวัดพิสูจน์ผลด้านพลังงาน
  • ศึกษา และค้นคว้าวิจัยพัฒนาทางด้านพลังงานทดแทนทางเลือก
  • รับเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน
  • บริการตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารและโรงงาน
  • งานพัฒนาระบบบริหารและติดตามข้อมูลพลังงาน

ประกาศ

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2

ข่าวสารและกิจกรรม

หน้า 1 ถึง 9123456789