ร่วมงานกับเรา : Join Us

เวลาทำการ สำนักงานใหญ่
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

เวลาทำการ สาขาเชียงใหม่
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.

สวัสดิการ

– วันหยุดตามอายุงาน ลาป่วย ลากิจ ลาหยุด ลาพักร้อน
– ประกันสังคม
– ประกันอุบัติเหตุ
– ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่เกิน 24 ชั่วโมง
– ค่าที่พัก ค่าเดินทาง กรณีออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่
– ปรับเงินเดือน , โบนัส ตามผลประกอบการ

วิธีการสมัครงาน

  • สมัครงานออนไลน์ ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ E-mail : humanresource.tecteam@gmail.com