กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 พนักงานบริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด สาขาเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญถวายชุดสังฆภัณฑ์ เทียนพรรษา หลอดประหยัดพลังงาน LED เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดต้นตาลโตน ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 234567

กิจกรรมปลูกต้นไม้คืนผืนป่าเชียงดาว

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 พนักงาน บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด สาขาเชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้คืนผืนป่าเชียงดาว ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 02030405060708091011121314