การจัดประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ

การจัดประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ

275643