บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ทำกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 16 ปีก่อตั้งบริษัท

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด (สาขาเชียงใหม่) ทำกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 16 ปีก่อตั้งบริษัท

ช่วงเช้าพนักงานร่วมกันไหว้ศาลเจ้าที่ ต่อด้วยทำบุญถวายสังฆทานและเลี้ยงเพลพระ ณ วัดป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทะ้สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-2%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-4%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-5%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-6%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-7%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-8%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-9%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-11%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-12%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-13

การจัดประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ

การจัดประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฏหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดย นายดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงงานกำกับดูแลและส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐ

275643

พนักงานบริษัท (สาขาเชียงใหม่) ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ เขื่อนแม่งัด

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด (สาขาเชียงใหม่) พาพนักงานไปทำกิจกรรมร่วมกัน ณ เขื่อนแม่งัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
s__3358763s__335876665649
65680s__3358753

s__3358754s__3358756s__3358759

s__6471697s__6471699s__6471700s__6471701s__6471703s__6471704s__6471714

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคเหนือ

ขอเรียนเชิญสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารธุรกิจ (นอกข่ายควบคุม) กลุ่มภาคเหนือ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงานเข้าให้คำปรึกษาแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อวิเคราะห์หาผลประหยัดพลังงานของมาตรการอนุรักษ์พลังงานให้สามารถนำมาเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและยั่งยืน

โดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัครและใบยืนยันเข้าร่วมโครงการฯ ส่งเอกสารตัว จริงกลับมายัง
บริษัท เทคนิคอล ทีม จากัด (สาขาเชียงใหม่)
เลขที่ 175/3-4 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โดยสามารถส่งเอกสารมาก่อนทาง E-mail VE.Building59@gmail.com
หรือ โทรสาร 053-272022 ต่อ 12 ภายในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ คุณศรัณยู โชคภูริสกุล ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการฯ
โทรศัพท์ 089-7011165 E-mail VE.Building59@gmail.com หรือ Line id – 0897011165

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ดังต่อไปนี้

หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
เอกสารแนะนำโครงการ
เอกสารนำเสนอโครงการ
ใบสมัครและหนังสือยืนยันการเข้าร่วมโครงการ