รับสมัคร “วิศวกร” (สำนักงานใหญ่)

  • อัตราที่รับ : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : ตามตกลง
  • รายละเอียดงาน : วางแผนและดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  • สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • วุฒิขั้นต่ำ : ปริญญาตรี
  • คุณสมบัติ

1. เพศชาย และ หญิง อายุ 22 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี – ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า/เครื่องกล/สิ่งแวดล้อม
3. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
4. ขยันอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
5. มีใบขับขี่รถยนต์สามารถขับรถออกปฏิบัติงานได้

  • สวัสดิการ
  • ประกันสังคม / มีการปรับเงินเดือน / มีเงินสะสม / โบนัส / ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ / ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าที่พัก / ค่าเดินทาง (หากมีการเดินทางออกต่างจังหวัด) / วันหยุดพักผ่อนประจำปี (ตามอายุงาน)
  • วิธีการสมัคร ส่งใบสมัครมาที่ thapanee.tec@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง ติดต่อสอบถาม สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ 02-116-0991
  • ข้อมูลสำหรับติดต่อ ติดต่อที่คุณ : ฐาปนีย์ มณีฉาย (อีฟ) โทรศัพท์ : 02-116-0991