กิจกรรมทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 พนักงานบริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด สาขาเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญถวายชุดสังฆภัณฑ์ เทียนพรรษา หลอดประหยัดพลังงาน LED เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดต้นตาลโตน ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 234567