พนักงานบริษัท (สาขาเชียงใหม่) ทำกิจกรรมร่วมกัน ณ เขื่อนแม่งัด

บริษัท เทคนิคอล ทีม จำกัด (สาขาเชียงใหม่) พาพนักงานไปทำกิจกรรมร่วมกัน ณ เขื่อนแม่งัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
s__3358763s__335876665649
65680s__3358753

s__3358754s__3358756s__3358759

s__6471697s__6471699s__6471700s__6471701s__6471703s__6471704s__6471714